Bronnen

Geschreven

- Historische atlas van Ooijpolder & Duffelt, Jan van Eck, pg 24.
- images.kbr.be/mapview/index.php?image=/maps/1678285_3.imgf
- www.absolutefacts.nl/kastelen/data/kleverburg.htm
- archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/verwachtingskaart-uiterwaarden-rivierengebied
- 8.420 jaar oude eiken in de Ooijpolder, Stichting Ark in opdracht van Staatsbosbeheer
- www.omgevingindepraktijk.nl/sites/default/files/bestanden/Erfgoed/2a%20Baksteen.pdf
- 'Annotatie van het geene van d'Heeren geërfden van den gemeinnen buitendixen polder van Oij, Erlecom en Kekerdom sedert hett jaer 1700 tot maekinge der dammen en onderhout der sluijse etc. uijtgesett en vervolgens geresolveert en beslooten is", register, houdende de notulen van de vergaderingen van de geërfden, tevens bevattende de zettingen.' - 1700-1786, Regionaal Archief Nijmegen.

- Leenaktenboek van vorstendom gelre en graafschap zutphen, het kwartier van Nijmegen
- verpondingskohieren/belastingkohieren 1612-1632, 1649-1650, 1767, 1787-1792.
- 2005 Ubbergen RAAPRapport 1053 Archeologische beleidsadvieskaart
- 2010 Ubbergen Raap-Rapport 2140 Archeologie, cultuurlandschap en monumenten
- De ridderschap van het kwartier van Nijmegen, Willem Jan d Ablaing van Giessenburg 1889
- Geschiedenis van het eerst opgerichte regiment Hollandsche Hussaren, J. W. van Sypesteijn
- Nijmeegse Courant 1818, 1842

Kaarten:

- Morfologische atlas van de Rijntakken De Ooijsche Graaf Ontwikkeling van de rivierloop 1600-2007 Ontkleiingen 1850-2007, Adviesbureau De Wildernis. Willem Overmars. www.wildernis.eu
- Gorissen, Stedelijke atlas, kaart Waal +-1600; J. Blaeu, Kwartier van Nijmegen 1662; Jansonius, Waesberghe, Pitt, Swart 1680-1683; Tirion, Kwartier van Nijmegen 1741; ongedateerde Franse kaart, in opdracht koning gemaakt.
- Kaart Gorissen 1600-1700 - Hottinger 1773
- Gendt (voor 1620)
- Van Hooff, Millingerwaard
- Kekerdom, directie der militaire verkenningen 1830
- Le Coq, Topograph, Karte von Westfalen.
- G. Passavant, Caarte van de revier de Waal, streckende van Kekerdom, alwaar de eerste caarte van den Boven Rijn van Embrick eyndigt, tegen de stad Nymegen - 20 november 1696.
- G. Passavant, Caarte van den Middelweert ofte het Eylant - 3 september 1688.
- B. Kempinck (gekopieerd door N. van Geelkercken), Een middelwaard in de Waal onder Bemmel en Gent - 10 november 1625.
- Adriaen Nicolay; Baptiste Bertij, Een waard in de Oude Waal op de grens tussen de heerlijkheden Ooy en Gendt - 1544.
- P. Bruyns, Meting van een somerdijk op de Kekerdomse uiterwaarden - 13 maart 1682.
- F. van Seenhem, Project van een nieuwe zomerdijk onder Kekerdom - 13 maart 1682.

Dank aan

- Gerard Janssen
- Norbert van der Hoek
- André van Holk
- Will Brouwers en Martijn Manders
- Jan van Eck