Huis te Erlecom

vorden

Het kasteeltje dat tussen grofweg 1600 en 1800 in de Erlekomsche Buitenpolder moet hebben gestaan, spreekt tot de verbeelding. Al is het maar omdat het weinig beschreven staat. Er is welgeteld één gedetailleerde tekening, van Jacobus Stellingwerf uit 1639.

Toch is daar wel wat uit af te leiden. Aardig is dat het erg lijkt op Kasteel Vorden. En dat is misschien niet zo vreemd. Dat kasteeltje is in 1315 gebouwd maar in 1580, in de 80-jarige oorlog, volledig geplunderd. Het is in 1610 weer opgebouwd, maar anders, namelijk in de stijl die in die tijd gebruikelijk was. In een winkelhaak. Op de tekening van Stellingwerf lijkt aan de Kleverburg nog een soort kerkgebouw vast te zitten. Beide kasteeltjes waren omgeven door een gracht en hadden dus een loopbrug.
Gezien de gelijkenis heb ik de vrijheid genomen de tekening van Jacobus Stellingwerf los te laten op Kasteel Vorden. Om van het kasteeltje in de gemeente Bronckhorst de Kleverburg te maken, zoals die er in 1639 moet hebben uitgezien, was niet heel veel nodig. Zie hierboven het resultaat.

vordenvorden

Kasteel Vorden. Foto's: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/P. van Galen