De ligging van de Kleverburg


In deze slide hierboven is te zien hoe de Waal in het jaar 1700 en 1780 liep op een kaart van Gorissen en van Hottinger. Hier direct onder zie je waar de Kleverburg gelegen moet hebben volgens Hottinger in 1780 en waar Rijkswaterstaat stukken muur uit de Waal heeft gehaald. Opvallend is dat de plek die in de atlas van Gorissen (1700) staat licht verschilt van de plek waar Hottinger in 1780 de Kleverburg plaatst. Dat zie je op slide drie. De plek waar Hottinger de Kleverburg heeft getekend komt exact overeen met de plek waar Rijkswaterstaat stukken muur naar boven heeft gehaald.


Terug naar de vorige pagina.