Kloostermoppen

kloostermopDe afmeting van de stenen blijken een bron van informatie. Het is zonde dat ze liggen te verweren in de koude en natte Millingerwaard. Eenmaal thuis valt de hond als een blok in slaap. Ik vind op het internet een wetenschappelijke verhandeling over kloostermoppen, hun formaten en wat dat zegt over de datering.

Voor het jaar 1300 zijn de stenen fors: 32x 15x7 centimeter of groter. Daarna worden ze door de jaren heen steeds kleiner. De schrijver vergelijkt de formaten met gebouwen in regio's en kan zo per regio ongeveer dateren in welke tijd welke formaten gebruikelijk waren. In de omgeving Nijmegen is het formaat 25 centimeter te herleiden tot het jaartal 1550. Weer maakt mijn hart een sprongetje.

Via de Historische Kring Gente heb ik dan al verschillende kaarten naast elkaar gelegd en kom tot de conclusie dat de Kleverburg, ingetekend op kaarten vanaf 1600 tot 1880, niet heeft gestaan bij de plek waar nu manege de Kleverbergh ligt, maar ter hoogte van de radarpost bij bedrijventerreintje de Bouwkamp in wat nu Ooij is. In die vroegere jaren deel van de Erlekomse Buitenpolder. (klik op de afbeeldingen hieronder voor de op elkaar gelegde kaarten). Een visualisatie in slides vindt u hier.


Gorissen gorissen gorissen

Daar, bij die radarpost zit een knik in de dijk die er wel eens op zou kunnen duiden dat die dijk, aangelegd aan het begin van de 17e eeuw, om de burcht is heengebouwd. Immers, bij de aanleg van die dijk kwam het adellijk verblijf buitendijks te liggen, waarna het is verzwolgen door de Waal, zo vertelt ons de overlevering. En laat nu dat de plek zijn waar Rijkswaterstaat in 1995 de resten muur opbaggert die ik ruim 20 jaar later terugvind in de Millingerwaard.

erlecomsedam radarpost

Quadt van Wickrath

Ik ben overigens niet de enige die dat heeft uitgevonden. Willem Overmars van Adviesbureau De Wildernis concludeert hetzelfde in zijn rapport: Morfologische atlas van de Rijntakken. De Ooijsche Graaf Ontwikkeling van de rivierloop 1600-2007. Ontkleiingen 1850-2007.

Daarin schijnt hij bovendien een aardig licht op waarom de Kleverburg gebouwd is. Het was mogelijk de manier om het nieuw verworven land door het verschuiven van de Waalloop in te lijven bij de goederen van de familie Quadt van Wickrath.

Maar als de Kleverburg dan inderdaad daar lag, welke 'versterkte woonplaats' ligt er dan volgens de gemeentelijke verwachtingskaart bij mij voor de deur?
lees hier verder