Adelrichheim

De eerste geschriften

Adelrichheim

Lorscher codex

Lorscher Codex In het 32ste jaar van de heerschappij van Karel de Grote, als ook op de Valkhof in Nijmegen wordt gebouwd, vindt er een ruil plaats tussen een inwoner van Gendt en het klooster van Lorsch. In de codex is terug te vinden dat daar een boerderij wordt geruild in Adelrichheim. Het is voor zover bekend de eerste vermelding van wat later Erlecom zal zijn. Dat is althans wat in Namen op de Kaart, oorsprong van geografische namen in Nederland en Vlaanderen, van Riemer Reinsma, vermeld staat.

Al wordt in sommige literatuur geschreven dat Adelrichheim de vroegere naam is van Erichem (in de huidige gemeente Buren) verwijst de Universiteit van Heidelberg, die de Lorscher Codex online heeft staan, met coördinaten naar het huidige Erlecom.

Klooster Lorsch
Het is het jaar waarin Karel de Grote tot keizer wordt gekroond. Het klooster in het Duitse Lorsch werd in die tijd belangrijk. Het kreeg steeds meer bezit in Duitsland en ook in Nederland. Rond het jaar 800 is in Gannita (Gendt) een aantal schenkingen aan het klooster gedaan van goederen, zo schrijft Yvonne de Boer-Ravestein in het boek Gendt, tussen Kraaijenbosch en Knienepol. Om het toenemend aantal bezittingen in Nederland te beheren werd in Gendt een voorpost van het klooster ingericht: de Munnikhof.
Adelrichheim betekent waarschijnlijk zoveel als 'het huis van Adelrik'.
Lorscher Codex